Balmohan Vidyamandir: Obstacle Race Std V Boys Semi Final Line Up - 2

Last Modified: Thu Nov 24 2016 15:59:59 GMT+0530 (India Standard Time)
 • #1
  Omkar P. Chavan. V - B, Dhruva
 • #2
  Aryan S. Ghadge . V - A, Pralhad
 • #3
  Aniket Y. Joshi. V - A, Dhruva
 • #4
  Omkar S. Kshirsagar. V - A, Dhruva
 • #5
  Ayush N. Patil. V - A, Pralhad
 • #6
  Mokhish P. Gala. V - B, Aruni
 • #7
  Mehaan S. Mujumdar. V - B, Pralhad
 • #8
  Yashvardhan S. Wagh. V - B, Eklavya