Balmohan Vidyamandir: Relay Junior Girls Winners

Last Modified: Sat Dec 03 2016 17:32:41 GMT+0530 (India Standard Time)
  • #1
    Pralhad House [Aastha K. Jain - V B, Mrunal A. Desai - VI A, Nandini S. Dalvi - VII B, Shrawanee S. Jagtap - VII A]
  • #2
    Dhurva House [Riya A. Paithankar - V A, Ira S. Acharya - VI A, Shambhavi P. Borkar - VII A, Maitri R. Raut - VII A]
  • #3
    Eklavya House [Ria S. Gupte - VI B, Swarada M. Gokhale - VI B, Nishka C. Kale - VII A, Shruti S. Nanavati - VII A]