Corona virus updates - Mumbai city [25 Apr, 6:00 pm; २५ एप्रिल, संध्या. ६:०० वाजता]

Last Modified: Mon Apr 26 2021 01:55:43 GMT+0530 (India Standard Time)
 • ५५४२
  २४ तासात बाधित रुग्ण
 • ८४७८
  २४ तासात बरे झालेले रुग्ण
 • ५,३७,७११
  एकूण बरे झालेले रुग्ण
 • ८६%
  बरे झालेल्या रुग्णांचा दर
 • ७५,७४०
  एकूण सक्रिय रुग्ण
 • ५८ दिवस
  दुप्पटीचा दर
 • १.१७%
  कोविड वाढीचा दर (१८ एप्रिल-२४ एप्रिल)